Säännöt

Hallinto 
Niskalammen satama-alueen omistaa Imatran kaupunki. Vuoksen Veneseura ry on vuokrannut satama-alueen kaupungilta. Seuramme on noudatettava vuokrasopimuksen ehtoja. Satamamme asioista päättää seuran hallitus. Satamamestari huolehtii sataman yleisistä asioista ja osoittaa venepaikat.

Perittävistä maksuista ja niiden suuruudesta päättää seuran syyskokous.

Venepaikat 
Venepaikkoja hallitsee veneseura, joka vuokraa paikat veneilijöille. Venepaikan vuokraajan on oltava Vuoksen Veneseuran jäsen.

Venepaikalla satamarakenteisiin kiinnitettävät köydet tai liinat on varustettava joustimin. Vene on kiinnitettävä vähintään kolmesta pisteestä. Venepaikalla olevan veneen kummallakin sivulla on oltava vähintään kaksi riittävän isoa lepuuttajaa. Jokaisen on huolehdittava, ettei hänen veneensä aiheuta vahinkoja muille veneille, eikä sataman laitteille.

Venepaikasta luopumisesta tulee ilmoittaa satamamestarille. Vuokraajan luopuessa venepaikastaan, paikka jää seuran käyttöön. Vuokrattua venepaikkaa ei saa luovuttaa edelleen ilman satamamestarin lupaa. Ennen juhannusta vuokraajan luopuessa venepaikasta, maksettu venepaikkamaksu palautetaan kokonaan. Elokuun alkuun mennessä luovutetusta paikasta palautetaan puolet ko. vuoden venepaikkamaksusta, jonka jälkeen vuokraa ei palauteta.

Kaikki venepaikat ovat jonotuspaikkoja. Kauimmin jonossa ollut on ykkössijalla.

Sataman valvonta 
Vuokratessaan venepaikan vuokraaja sitoutuu toimimaan satamavalvojana veneseuran laatiman vuoroluettelon mukaan. Valvontavuoron tekemättä jättävä venepaikan vuokraaja joutuu suorittamaan ylimääräisen valvontamaksun. Maksun määrästä päättää syyskokous. Maksu peritään saman veneilykauden aikana. Toistuvasti (vähintään kaksi kertaa) valvontavuoron tekemättä jättäminen voi johtaa venepaikan menettämiseen.

Vuokraaja voi hankkia valvontavuorolleen sijaisen tai vaihtaa vuoroa.
 
Talvisäilytys ja pitkäaikaistelakointi 
Talvisäilytyspaikkoja hallitsee veneseura, joka vuokraa paikat veneilijöille. Talvisäilytyspaikan vuokraajan on oltava Vuoksen Veneseuran jäsen.

Satamamestari osoittaa talvisäilytyspaikat. Veneiden pitkäaikaisesta telakoinnista päättää hallitus. Pitkäaikaistelakointi laskutetaan talvisäilytysmaksun mukaisesti.

Seuraan kuulumattomien veneiden säilytys veneseuran hallitsemalla alueella on kielletty ilman seuran hallituksen lupaa. Kiinteiden rakennelmien tekeminen sataman alueelle on vuokrasopimuksen mukaisesti kiellettyä.

Vuokraajan on puhdistettava talvisäilytyspaikkansa. Katoksia ei tarvitse purkaa kesän ajaksi, mutta katoksien tulee olla siistissä kunnossa.

Sataman sähköjen käyttö 
Jokaisen venepaikan ja talvisäilytyspaikan vuokraan sisältyy huoltosähkö. Huoltosähkö tarkoittaa veneen akkujen latausta, siivousta sekä pieniä korjauksia. Muu sähkön käyttö veneissä tai talvisäilytyspaikalla edellyttää kWh-mittaria vikavirtasuojineen. Veneen kytkentöjen pitää olla sähköasetuksen mukaisia.

Veneen omistaja vastaa yhdessä satamamestarin kanssa mittarin luennasta laskutusta varten toukokuun alussa. Sähköstä peritään seuralle koituneet kulut (sähkö- ja verkkomaksut).

Ympäristömääräyksiä
Venepaikan vuokraajan on huolehdittava, että veneilyjätteet viedään asianmukaisesti lajiteltuna sataman jätepisteessä oleviin astioihin. Veneen omistajan on huolehdittava siitä, että veneistä ei vuoda tai niistä ei heitetä ympäristöön öljyä tai muita haitallisia aineita.

Vastuu 
Vuoksen Veneseura ei vastaa veneille satamassa tai talvisäilytysalueella sattuvista vahingoista.

Satamamestari valvoo näiden sääntöjen noudattamista ja tarvittaessa antaa neuvoja.